K280816

Miks on Päikese kiirguse spektraaljaotus Maa atmosfääri ülakihtides ja merepinnal erinev?