K280817

Selgitage miks asuva sama aatomi neeldusmisjooned ja kiirgusjooned samadel lainepikkustel.