Märkus

Pangem tähele, et tähistus võib kergelt segi minna - kord võib see tähistada Päikese massi, kord absoluutset heledust tähesuurustes. Midagi ei ole parata, tuleb lihtsalt jälgida kirjutatu konteksti. Et segiminekut pisutki vältida, kirjutatakse tähesuuruste numbrite juurde ülaindeksina täht "m".