Juhis 2: Suurusjärk

Suurusjärk. Arvu suurusjärk on kümne aste, mille abil arv on standardkujul väljendatud. Näiteks kui ja , siis nii kui ka suurusjärk on .

Insenerid ja teadlased hindavad arvutuse tulemust tihti lähima suurusjärguni. Meie näite lähim suurusjärk on ja oma . Säärane lähendus on tavaline, kui täpseid algandmeid pole võtta, nagu näidisülesandes 1-3.