Elektrivälja tugevuse iseloomulikke väärtusi: tabel

Väli

Väljatugevus
(N/C või V/m)

põleva elektrilambi hõõgniidis

400 – 600

õhus vahetult enne välgulööki

kuni 5·105

sädeme tekkimisel kuivas õhus (sõltub sädeme pikkusest)

3·106

elusa raku membraanis
(puhkeseisundis)

2·107

vesiniku aatomissse kuuluva elektroni asukohas

5·1011