Looduse struktuuritasemete skeem

Füüsika kui eriline loodusteadus opereerib kõigil looduse struktuuritasemetel, alates alusosakestest kuni universumini tervikuna, kuid delegeerib probleemi sageli mõnele teisele loodusteadusele, mille uurimismeetodid on antud tasemel sobivamad. Tabeli kolmandasse veergu on märgitud selle struktuuritasemega kõige rohkem tegelev loodusteadus.

Mõõde Objekt Teadus
1026 m universum tervikuna ≈ 1026 m Füüsika
1025 m tehniline piir (teleskoopide vaatlusulatus)
1024 m galaktikaparvede vahekaugus
1023 m  
1022 m  
1021 m galaktika (Linnutee) läbimõõt ≈ 105 va
1020 m  
1019 m  
1018 m  
1017 m kaugus lähima täheni ≈ 4,2 va
1016 m = u 1 va (valgusaasta) 1 va = 9,46 ⋅ 1015 m ≈ 1016 m
1015 m  
1014 m  
1013 m = 10 Tm päikesesüsteem, läbimõõt ≈ 10 Tm
1012 m = 1 Tm (terameeter)  
1011 m = 100 Gm kaugus Maast Päikeseni 150 Gm
1010 m  
109 m = 1 Gm (gigameeter) Päike, läbimõõt 1,4 Gm = 1400 Mm
108m  
107m = 10 Mm Maa, läbimõõt 12,8 Mm = 12 800 km Geograafia
106m = 1 Mm (megameeter) = 1000 km suurriik (Venemaa või USA)
105m = 100 km väikeriik (Eesti või Läti)
104 m = 10 km suur linn (Tallinn)
103 m = 1000 m = 1 km (kilomeeter) Niagara joa laius (1039 m)
102 m = 100 m (hektomeeter) suur maja
101 m = 10 m (dekameeter) suur loom (vaalhai) Bioloogia
100 m = 1 meeter inimene
10-1 m = 1 dm (detsimeeter) inimese käelaba
10-2 m = 1 cm (sentimeeter) inimese sõrmeküüs
10-3 m = 1 mm (millimeeter) algloom (amööb)
10-4 m = 0,1 mm = 100 mm inimese munarakk
10-5 m = 10 mm imetaja raku tuum
10-6 m = 1 mm (mikromeeter) bakter
10-7 m = 100 nm = 1000 Å HIV Keemia
10-8 m = 10 nm = 100 Å tselluloosi molekul
10-9 m = 1 nm (nanomeeter) glükoosi molekul
10-10 m = 1 Å (ongström) = 0,1 nm aatom
10-11 m   Füüsika
10-12 m = 1 pm (pikomeeter) suure aatomi sisemine elektronkiht
10-13 m  
10-14 m suure aatomi tuum
10-15 m = 1 fm (femtomeeter) prootonid ja neutronid
10-16 m  
10-17 m  
10-18 m = 1 am (attomeeter) leptonid ja kvargid
10-19 m  
10-20 m tehniline piir (kiirendite tegevusulatus)