Looduse struktuuritasemete skeem

Füüsika kui eriline loodusteadus opereerib kõigil looduse struktuuritasemetel, alates alusosakestest kuni universumini tervikuna, kuid delegeerib probleemi sageli mõnele teisele loodusteadusele, mille uurimismeetodid on antud tasemel sobivamad. Tabeli kolmandasse veergu on märgitud selle struktuuritasemega kõige rohkem tegelev loodusteadus.

MõõdeObjektTeadus
1026 muniversum tervikuna ≈ 1026 mFüüsika
1025 mtehniline piir (teleskoopide vaatlusulatus)
1024 mgalaktikaparvede vahekaugus
1023 m
1022 m
1021 mgalaktika (Linnutee) läbimõõt ≈ 105 va
1020 m
1019 m
1018 m
1017 mkaugus lähima täheni ≈ 4,2 va
1016 m = u 1 va (valgusaasta)1 va = 9,46 ⋅ 1015 m ≈ 1016 m
1015 m
1014 m
1013 m = 10 Tmpäikesesüsteem, läbimõõt ≈ 10 Tm
1012 m = 1 Tm (terameeter)
1011 m = 100 Gmkaugus Maast Päikeseni 150 Gm
1010 m
109 m = 1 Gm (gigameeter)Päike, läbimõõt 1,4 Gm = 1400 Mm
108m
107m = 10 MmMaa, läbimõõt 12,8 Mm = 12 800 kmGeograafia
106m = 1 Mm (megameeter) = 1000 kmsuurriik (Venemaa või USA)
105m = 100 kmväikeriik (Eesti või Läti)
104 m = 10 kmsuur linn (Tallinn)
103 m = 1000 m = 1 km (kilomeeter)Niagara joa laius (1039 m)
102 m = 100 m (hektomeeter)suur maja
101 m = 10 m (dekameeter)suur loom (vaalhai)Bioloogia
100 m = 1 meeterinimene
10-1 m = 1 dm (detsimeeter)inimese käelaba
10-2 m = 1 cm (sentimeeter)inimese sõrmeküüs
10-3 m = 1 mm (millimeeter)algloom (amööb)
10-4 m = 0,1 mm = 100 inimese munarakk
10-5 m = 10 imetaja raku tuum
10-6 m = 1 (mikromeeter)bakter
10-7 m = 100 nm = 1000 ÅHIVKeemia
10-8 m = 10 nm = 100 Åtselluloosi molekul
10-9 m = 1 nm (nanomeeter)glükoosi molekul
10-10 m = 1 Å (ongström) = 0,1 nmaatom
10-11 m
Füüsika
10-12 m = 1 pm (pikomeeter)suure aatomi sisemine elektronkiht
10-13 m
10-14 msuure aatomi tuum
10-15 m = 1 fm (femtomeeter)prootonid ja neutronid
10-16 m
10-17 m
10-18 m = 1 am (attomeeter)leptonid ja kvargid
10-19 m
10-20 mtehniline piir (kiirendite tegevusulatus)