SI välised ühikud

Ühik Tähis ja väärtus SI-s
tund 1 h = 3600 s
minut 1 min = 60 s
hektar 1 ha = 10 000 m2
liiter 1 l = 0,001 m3
kilomeetrit tunnis 1 km/h = (1/3,6) m/s
kilovatt-tund 1 kWh = 3 600 000 J