Steradiaan

Steradiaan (tähis sr) on ruuminurga mõõtühik. Steradiaan on tipuga kera keskmesse toetuv ruuminurk, mis eraldab kera pinnal raadiuse ruuduga võrdse pindala.

Steradiaani kasutamist soosib matemaatiline lihtsus - kuna kera pindala S=4πr2, siis poolkerale vastab 2π sr, täiskerale 4π sr suurune ruuminurk.