SI põhiühikute tuletised

Seosed SI põhiühikute (sinised) ja mõningate tuletatud (rohelised) ühikute vahel:

 • 1 s (sekund) on aeg, mis kulub 9192631770 ülemineku sooritamiseks tseesiumi isotoobi 133Cs põhiseisundi kahe peenstruktuuri nivoo vahel
 • 1 m (meeter) on vahemaa, mille valgus läbib ajaga 1/299792458 s
 • 1 kg (kilogramm) on defineeritud massietaloniga
 • 1 N (njuuton) on jõud, mis on vajalik 1 kg massile 1 m/s2 kiirenduse andmiseks
 • 1 J (dšaul) on energia, mis on vajalik 1 W võimsuse hoidmiseks 1 s jooksul
 • 1 A (amper) on voolutugevus, mis põhjustab vaakumis kahe 1 m kaugusele asetatud lõpmata pikas ning tühise ristläbilõikega traadis iga traadi meetripikkuse lõigu kohta jõu 2·10-7 N
 • 1 W (vatt) on võimsus, mis võimaldab 1 s jooksul anda 1 J energiat
 • 1 Hz (herts) on sagedus, millele vastab ühe võnke sooritamine sekundis
 • 1 cd (kandela) on valgustugevus, mis kiirgub allikast sagedusel 540·1012 Hz ning kiirgustugevusega 1/683 W/sr
 • 1 mol (mool) on ainehulk, milles on samapalju elementaarosiseid kui on 0,012 kg süsiniku (Z=12) tükis süsiniku aatomeid (Avogadro arv)
 • 1 K (kelvin) termodünaamiline temperatuur, mis on 1/273,16 vee kolmikpunkti termodünaamilisest temperatuurist