Mittekorrapäraste objektide liikumine maa raskustväljas.

Kõnes viitame liikuvatele asjadele üldiste nimetustega: auto sõidab, laev purjetab, kurikas lendab. Oleks lõpmata tüütu selle asemel öelda: sõidab nelja rattaga karbilaadne asi, purjetab masti ja ümara kerega alus, lendab alt peenem ning ülevalt paksem pulk. Ka füüsikutele meeldivad lihtsad lahendused. Selleks, et saada teada, kui kaugele kurikas lendab, pole vaja kirjeldada iga selle punkti liikumist eraldi. Piisab, kui vaatleme kogu keha massi ruumilise keskväärtuse ehk massikeskme liikumist.

Osutub, et kõik vaba keha (keha, millele ei mõju jõudusid) liigutamispüüded mõjuvad massikeskme suhtes, pole oluline, kas tegemist on auto, laeva või kurikaga. See aga ei tähenda, et massikese oleks käega katsutav objekt. Näiteks on hobuseraua massi ruumiline keskväärtus hoopis "U" kuju keskel, esemest väljaspool. Massikese on matemaatiline mõiste, mis lihtsustab kehade liikumise ehk dünaamika kirjeldusi.