Narva soojuselektrijaam

Eestis on kaks suuremat elektrijaama, mis kannavad mitte väga üllatuslikult nime Eesti ja Balti elektrijaam. Need toodavad aastas kokku 10 TWh elektrit, mis katab 90% Eesti elektrivajadusest. Ühtlasi on need maailma võimsaimad põlevkivil töötavad elektrijaamad.


Juhul kui väljas ei ole tormi ning ei pea kartma elektrikatkestust, võime südamerahus toa laelambi tööle panna ja lauaarvutis füüsika e-õpikut lugeda. Selle käigus ei pruugi mõeldagi, kuidas seina- või laepistikutesse elekter jõuab.

Eestis tagab kogu elektritarbimise vajadusest 90% riiklik ettevõte Eesti Energia. Ettevõtte valdusse kuulub mitmeid, nii taastuv- kui fossiilkütusel töötavaid elektrijaamasid, mis toodavad aastas kokku 10 TWh elektrit. Elektritoodangu enamuse annavad Narvas asuvad põlevkivijaamad nimega Eesti elektrijaam ning Balti elektrijaam. Nende toodang jõuab kodudesse ning tööstusele riikliku firma Elektrilevi vahendusel, mille hallata on ligi 61000 km elektriliine ning üle 22000 alajaama. Mõlemas firmas töötab kokku 7800 inimest.

Pildil tossavad Eesti elektrijaama korstnad. See jaam toodab elektrienergiat võimsusega 1615 MW, ehk 1615·106 J/s.