Lämmastik kui reaalgaas

Ideaalgaasi mudeli järgi käituva gaasi graafikul oleksid kõik kõverad üheskoos horisontaalsed sirged, vastates tingimusele . Kõrvalekalded viitavad ideaalse mudeli piiratusele. Näeme, et madalal rõhul ja kõrgel temperatuuril käitub lämmastik ideaalse gaasina. Rõhu suurenemisel lööb reaalgaasi iseloom üha enam välja. Rõhud graafikul on väga suured. Võrdluseks olgu märgitud, et õhu rõhk autorehvides võib olla vaid mõni atmosfäär, sukeldumisballoonides on rõhk tavaliselt kuni 200 atmosfääri. Samuti ilmnevad suured erinevused madalal temperatuuril. Võib märgata, et madal temperatuur kisub graafikut allapoole, suur rõhk tõstab ülespoole.