Hans Geiger (30.09.1882 - 24.09.1945)

Saksa füüsik H.Geiger on sündinud Neustadtis, 1906. Lõpetas Erlangeni ülikooli. 1906-12 töötas Manchesteri ülikoolis Rutherfordi juures. 1925-25 oli ta Kieli ja 1929-36 Tübingeni ülikooli ning 1936. aastast Berliini tehnikaülikooli professor. 1908 mõõtis elektroni laengu, samal aastal konstrueeris koos E.Rutherfordiga laetud osakeste gaasloenduri (Geigeri loendur), mida 1928 täiustas koos W.Mülleriga (Geigeri-Mülleri loendur). 1909-10 uuris Manchesteris koos E.Marsdeniga α-osakeste hajumist metallkiledelt. Need katsed näitasid üksikute osakeste hajumist tagasisuunas ja olid otsustavad aatomituuma avastamisel ja aatomi planetaarmudeli püstitamisel E.Rutherfordi poolt. 1911 esitas koos J.Nuttalliga empiirilise valemi, mis seob radioaktiivse lagunemise konstanti α-osakeste energiaga. 1925. aastal tõestas koos W.Bothega katseliselt energia ja impulsi jäävuse seaduste kehtivust Comptoni efekti elementaaraktides.