Vedelike pindpinevustegurid

Vedelik

σ [N/m]

Vesi

0,073

Elavhõbe

Erinevatel andmetel 0,43 kuni 0,51

Etanool

0,022

Vedel lämmastik t°=−196°C

0,00885

Seebivesi

~0,025

Toiduõli

~0,033