Päikesesüsteemi neli sisemist planeeti

Neli sisemist planeeti on Maaga ühte tüüpi, pisikesed, aga suure tihedusega, koosnevad metallidest ja kivimitest. Samas on nad väga erinevad. Maal on korralik hüdro- ja atmosfäär. Merkuuril, mis on Päikesele liiga lähedal, pole kumbagi. Veenusel on tihe atmosfäär, aga temperatuuri ja koostise poolest pole seal midagi maasarnast. Marss on planeetidest kõige enam Maa moodi ja seda on kõige rohkem uuritud. Atmosfäär on olemas, aga väga hõre (rõhk alla 1% maapealsest õhurõhust) ja koosneb suuremalt jaolt süsihappegaasist. Marsi aastaajad toimivad kaugelt vaadates samamoodi kui Maal. Polaarmütsid, mis koosnevad jääst, tolmust ja tahkest süsihappegaasist, laienevad talvel ja vähenevad suvel põhiliselt kuiva jää sublimeerumise tõttu. Mõnikord tõstab hõre tuul suuri tolmutorme. Kuigi Marss on väiksem kui Maa, on pinnavormid sarnased. Esineb kraatreid ja mägesid, orge ja tasandikke, on kustunud vulkaane. Arvatavasti ei toimu marsikoore laamade nihkumist, seetõttu on mäed teistsugused. On päris kindlaid tõendeid, et kunagi on Marsil voolanud vesi ja puhunud hoopis tihedama atmosfääri tuuled. See kõik on kasvatanud huvi Marsi uurimise vastu, innustanud tegema üha uusi ja pidevalt edasilükkuvaid ekspeditsiooniplaane. Samuti on Marss alati olnud kirjanike fantaasiates esimene ja peaaegu ainuke koloniseerimist vääriv planeet.