Planeedi sünd

Päikesesarnase tähe moodustumisel on see ümbritsetud tolmust ja gaasist kettaga. Tolmukübemete kohtumisel moodustuvad suuremad klombid, mis omavahel kohtudes võivad kasvada mitme kilomeetri suurusteks. Selliseid kehi nimetatakse planetesimaalideks. Osa neist võivad jääda asteroidideks, teistest saavad maasarnased planeedid või gaashiidude tuumad. Gaas langeb Päikesesse või koondub gaasilistesse planeetidesse. Ülejäänu hajub tähe kiirguse mõjul kosmilisse ruumi. Nii toimub see paljude tähtede juures, aga eksoplaneetide uurimisel võib siit üllatusi välju tulla.

Tunnustatuim mudel kirjeldab planeetide teket akretsioooni kaudu. Pisikesed tolmukübemed koonduvad suuremateks klompideks, mis omavahel ühinedes kasvavad väiksemate kehadega põrkudes miljonite aastatega üha suuremaks. Sisemised planeedid tekivad kuumas piirkonnas, kus kergemad ühendid nagu vesi, ammoniaak ja metaan ei saa kondenseeruda. Tekivad kivised ja metalle sisaldavad planeedid. Kauges ja külmas piirkonnas on vesinikuühendite kondenseerumine võimalik. Tekivad suured gaasplaneedid, mis koguvad endasse vesinikku ja heeliumi.

Ajapikku puhastavad planeedid gravitatsioonilise mõjuga oma orbiidi ümbruse pisematest kehadest. Päikesesüsteemis on praegu põrkumisi võrreldes planeeditekke algusaegadega väga vähe. Planeedi 2006. aasta definitsioon, mis Pluuto kääbusplaneediks kuulutas, sisaldab ühe nõudena naabruse väiksematest kehadest puhastamist.