Komplelksarvude omadused


Negatiivsed arvud

Imaginaararvud

Anda tähendus

Arvule 3 - 4?

Arvule -1

Väga veider, sest

Kuidas saab midagi olla vähem kui mitte midagi?

Tavaliselt on arvruut positiivne

Moodustab osa

Reaalarvudest

Kompleksarvudest

Visuaalselt

Punktide arvteljel nullpunktist vasemal

Punktike nullpunkti läbival arvteljega ristuval teljel

Peeti absurdseks

18. sajandini

Tänapäevani

Lihtne korrutamise näide ja visuaalne tõlgendus

Arvuga -1: 1 - 1; 1; -1; ... Arvpunkti peegeldamine nullpunktis

Arvuga i: 1; i; -1; -i; 1; i; ... Arvupunkti pööramine 90o komplekstasandil

"Suurus"

Kaugus nullpunktist

Kaugus nullpunktist

Tuleb esile

Võlad, vastassuunas liikumine, külmakraadid

Kvantmehaanika, signaalianalüüs