Induktsiooni elektromotoorjõud on suurem, kui magnetinduktsioon muutub rohkem

Poolide väiksema vahekauguse korral on tekkiv induktsioonivool tugevam.

Vahendid:

1. Kaks pooli
2. Neli krokodillidega juhet
3. Multimeeter
4. Patarei R12 4.5V

Protseduur:

Paigutame ühisele teljele kaks pooli. Ühendame ühe pooli külge ampermeetrina töötava testri või mingi muu voolutundliku mõõteriista.

Paigutame ühisele teljele kaks pooli. Ühendame ühe pooli külge ampermeetrina töötava testri või mingi muu voolutundliku mõõteriista.

1. Tekitame teises poolis taskulambipatarei abil voolu. Teise pooli vooluringi sulgemisel täheldame voolu ka esimeses poolis

2. Seda voolu saame tugevdada, paigutades mõlemasse pooli raudsüdamiku (naela või poldi).

Vooluringi sulgemise hetkel on ampermeetri näit suurim, sest patareiga vooluringis on...
Mõni sekund peale vooluringi sulgemist on...

3. Muudame poolide vahekaugust. Märkame, et poolide väiksema vahekauguse korral on tekkiv induktsioonivool tugevam. Seega on tegemist ka suurema elektromotoorjõuga.

4. Teame, et pooli (või püsimagneti) poolt tekitatav magnetinduktsioon suureneb poolile lähenemisel. Seega mida lähemal on poolid teineteisele, seda rohkem muutub voolu sisse- ja väljalülitamisel teise pooli poolt tekitatav magnetinduktsioon esimese pooli asukohas.