Induktsiooni elektromotoorjõudsõltub nurgast juhtmelõigu normaali ja magnetvälja suuna vahel

Induktsioonivool, järelikult ka induktsiooni elektromotoorjõud sõltub nurgast pooli telje ja muutuva magnetvälja suuna vahel.

2

Paigutame voolutundliku mõõteriistaga ühendatud juhtmepooli lähedusse teise pooli, milles saame taskulambipatarei abil tekitada voolu (vt esimene joonis). Suurema efekti saamiseks tasub jällegi kasutada poolides raudsüdamikke.

6

Paigutame poolid nii, et nende telgede vahele jääks mingi nurk β, mida me asume katse käigus muutma.

8

Selgub, et kui poolide teljed ühtivad ja nurk β on null (alumisel joonisel olukord a), siis on tekkiv induktsioonivool kõige tugevam.

9

Nullist erineva nurga β korral (b) on induktsioonivool mõnevõrra nõrgem.

11

Poolide telgede ristseisu korral (c) aga ei teki voolu peaaegu üldse.
Kuidas sõltub poolidevahelisest nurgast β induktsiooni elektromotoorjõud?
Induktsiooni elektromotoorjõud sõltub nurgast juhtmelõigu normaali ja magnetvälja suuna vahel

Selgitus

Nagu näeme, sõltub induktsioonivool ja järelikult ka induktsiooni elektromotoorjõud nurgast β pooli telje ja muutuva magnetvälja suuna vahel. Seda sõltuvust kirjeldav nurgafunktsioon peab olema maksimaalne juhul, kui nurk on null. Ise peab see funktsioon aga nullistuma täisnurga korral. Matemaatikast teame, et selliseks nurgafunktsiooniks on koosinus. Pole raske kontrollida, et juhul (a) β = 0 ja cos β = 1 ning juhul (c) β = π /2 ja cos β = 0.