Induktsiooni elektromotoorjõud sõltub magnetvälja muutuse kiirusest

Induktsiooni elektromotoorjõud on seda suurem, mida kiiremini muutub magnetväli.

Vahendid:

1. Pool induktsiooninähtuste uurimiseks
2. Kaks krokodillidega juhet
3. Multimeeter

Protseduur:

1. Ühendame juhtmepooli külge voolutundliku mõõteriista. Kinnitame pooli sisse mahtuva raudpoldi otsa tugeva püsimagneti, muutes niiviisi ka poldi magnetiks.

Pistame nüüd poldi pooli sisse, tehes seda ligikaudu ühe sekundi jooksul ja fikseerime poolis tekkiva induktsioonivoolu väärtuse.

Pistame nüüd poldi pooli sisse, tehes seda ligikaudu ühe sekundi jooksul ja fikseerime poolis tekkiva induktsioonivoolu väärtuse.

2. Kui voolu suund poolis on juhtumisi selline, et poldi sisse pistmisel näitab mõõteriist negatiivset voolu (osuti tahab liikuda nullikriipsust vasakule, skaala ääre taha), siis tuleb teostada ühe sekundi jooksul hoopis poldi välja tõmbamine poolist ja fikseerida selle käigus induktsioonivoolu tugevus.

Miks võib näidata ampermeeter negatiivset (alla nulli) voolu, kui magnetinduktsiooni suurus pooli sees kasvab ju sõltumata sellest, kumba pidi polt koos magnetiga pooli sisse sisestada?

3. Seejärel tuleb ära vahetada püsimagneti polaarsus, muutes nii vastupidiseks ka induktsioonivoolu suuna ja veenduda selles, et mõõdetav induktsioonivool tekib nüüd poldi pooli sisestamisel.

4. Nüüd kordame katset, pistes polti pooli sisse või seda välja tõmmates ligikaudu kümne sekundi jooksul. Kümmet sekundit on piisav mõõta, lugedes 21-st kuni 30-ni. Veendume selles, et tekkiv induktsioonivool on nüüd eelnevast ligikaudu kümme korda nõrgem.

5. Induktsioonivoolu tugevus ja induktsiooni elektromotoorjõud pöördvõrdelised ajavahemikuga Δt, mille jooksul teostub uuritav muutus.