Mida need jõud teevad?

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukordi. Vasta küsimustele.