Lisajõud

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Lisajõud

Pall peatus värava eest.

Kaks mängijat löövad palli samaaegselt.