Milline jõud?

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukordi. Vasta küsimustele.

Milline jõud?

Jõud muudavad asju.

Sea igale pildile vastavusse sobiv jõud.