Kus on jõud?

Do it

Uuri joonist. Vasta küsimustele.

Kus on jõud?

Kalle tõstab oma kohvri maast üles.

Tema rakendatud jõudu kirjeldab üks nool.