Jõu kirjeldamine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Jõudude kirjeldamine

Igal jõul on nimi.

Aga kasulikum on kirjeldada, mida iga jõud teeb.