Jõudude paari kirjeldamine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Jõudude paari kirjeldamine

Jõud esinevad alati paarides.

Kui ma surun käega lauda, surub laud kätt vastu.

See surub mu käe lapikuks.


Loe jõudusid A ja B kirjeldavaid väiteid. Vali kõigis ridades sobilik vastus.
AJõud A on jõud, millega laud mõjutab kätt.
BJõud, millega laud surub kätt on vastassuunaline jõuga, millega käsi surub lauda.
CKui käsi surub lauda tugevamalt, surub ka laud kätt tugevamalt.
DJõud, millega laud surub kätt, on sama suur kui jõud, millega käsu surub lauda.