Tasakaalus või mitte?

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukordi. Vasta küsimustele.

Tasakaalus või mittetasakaalus?