Resultantjõu arvutamine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukordi. Vasta küsimustele.

Resultantjõud

Igat keha võib tõugata või tõmmata rohkem kui üks jõud.

Jõud liituvad, aga tähtis on tähele panna nende suunda.

Näited

1. Milline on jalgratturile mõjuv resultantjõud?


Jõud mõjuvad vastassuundades. 

Suurem jõud lükkab edasi.

Jõudude erinevus = suurem jõud - väiksem jõud

= 60-15 = 45

Seega on mõjub jalgratturile 45 N resultantjõud suunaga ettepoole.

2. Milline on jalgratturile mõjuv resultantjõud nüüd?


Mõlemad jõud mõjuvad ettepoole. Järelikult need jõud liituvad.

Resultantjõud on seega 50 N ettepoole.


Küsimused

Arvuta iga järgneva näite jaoks kehale mõjuv resultantjõud.


Jõu suurusJõu suund