Kui palju jääb järele?

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Kui palju jääb järele?
Kui suur jõud?
Autole mõjuvad jõudJõu suurus Jõu suund