Mis juhtub järgmisena?

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Mis juhtub järgmisena?

Leia igal pildil kujutatud olukorras resultantjõud.

Vali vastuste hulgast selline, mis kirjeldab, mis juhtub pildil kujutatud olukorras edasi.

OlukordMis juhtub edasi?