Hõõrdejõud

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukordi. Vasta küsimustele.

Hõõrdejõud

Hõõrdejõud on jõud, mis paneb asju muutuma.

Milline nool kujutab hõõrdejõudu?


Kuidas sa näed hõõrdejõudu?

Vali iga väite jaoks sobivaim vastus.

A Hõõrdejõud saab liikuvaid kehasid aeglustada.
B Hõõrdejõud mõjub liikumisele vastassuunas.
C Hõõrdejõud mõjub ainult siis, kui keha liigub.