Hõõrdumise tekitamine

Do it

Uuri materjale. Vasta küsimustele.

Hõõrdejõu tekkimine

Mõned õpilased arutavad, et mis tekitab hõõrdumise.