Vihmas peatumine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Vihm ja peatumine

Vihm mõjutab seda, kui kiiresti suudavad autod peatuda.