Energia ülekanne erinevatesse kohtadesse

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukord. Vasta küsimustele.

Energia ülekanne erinevatesse kohtadesse

On oluline, et me kasutaksime energia ülekande kirjeldamiseks õigeid sõnu.

Kas need kirjeldused on õiged? Vali igas reas kõige sobivam vastus.

A.Energia liigub keemilistest sidemetest minu käe, reketi ja palli liikumiseks.
B.Keemiliste sidemete energia kandub üle liikumiseks ja soojuseks.
C.Patarei keemiliste sidemete energia liigub toa ja hõõglambi soojuseks.
D.Raamatul on gravitational store.
E.Energia liigub keemilistest sidemetest store of gravitational energy