Soojenemine hõõrdumisel

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Kuhu kantakse energia üle?

Lucy sõidab ilma väntamata, vabakäigul järsust mäest alla.

Kuhu salvestatakse hõõrdumise tulemusena tekkiv soojus?

A. Pidurites
B. Rehvides
C. Õhus
D. Tema jalgades