Jõudude mõõtmine

Do it

Mõõda allpool kirjeldatud jõud. 

Katsevahendid
  • Force-meter
  • Spring
  • Newton balance
  • 300 g mass
Mõõda jõud
Mu pinali tõstmiseks vaja minev jõud.
Mu pinali mööda lauda lohistamiseks kuluv jõud.
Vedru 10 cm võrra pikemaks venitamise jõud.
Jõud, millega mõjub 300 g raskus maapinnale.
Jõud, mis ... 
Jõud, mis ...