Raskuse tõstmine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Raskuste üleval hoidmine

Kevin korjas üles midagi rasket.

Tema sõbrad räägivad jõududest, mida on tarvis, et seda rasket eset paigal hoida.