Resultantjõud

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Resultantjõu arvutamine

Resultantjõud on jõud, mis jääb üle selleks, et asju muuta.