Toolil istumine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Toolil istumine


Mõned õpilased arutavad, mis juhtub, kui Harry istub toolil.