Hõõrdumise mõõtmine

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Hõõrdejõu mõõtmine

Hõõrdejõud paneb 100 g liikuma lükatud raskuse peatuma.

Hõõrdejõu suurust on võimalik hinnata, kui mõõta, kui kaugele raskus libiseb. 

Väikese koguse vedelikuga laua määrimine muudab seda, kui kaugele raskus libiseb.

Ohutus

Spilt liquid can make the floor slippery.

Wipe up spilt liquid straight away.

Katsevahendid
 • 100g mass
 • elastic band
 • washable-marker pen
 • metre rule
 • cooking oil
 • washing-up liquid
 • water
Töö käik
 • Practise flicking the mass to make it slide about 50cm
 • Mark where you put your fingers and the mass
 • Flick the mass again and measure how far it goes
 • Rub a small amount of cooking oil onto your table to make a thin layer
 • Flick the mass in the same way and measure how far it goes
 • Rub in some washing-up liquid and measure again
 • Rub in some water and measure for the last time
 • Dry your table

Do it

Vii katse läbi