Saapakalle

Do it

Uuri allpool kirjeldatud olukorda. Vasta küsimustele.

Saapakalle

Õpilased arutavad olukorda, kus nende õpetaja läheb üles mööda järsku nõlva.

Nad räägivad hõõrdumisest.