Augustitorm Eestis

2010. aasta 8. augustil Eestis tugevaid kahjustusi põhjustanud tormi liikumise mudel. Värvidega on edasi antud paikne tuulekiirus 10 m kõrgusel maapinnast. Tollase Eesti Metoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi arvutimudelid ei suutnud tormi ette ennustada. Nüüd on see võimalik, sest meetodid on paremad ning arvutid võimsamad.