A ja B tüüpi määramatuse liitmine
  • ΔBX - vertikaaltelje muutuja, B tüüpi määramatus
  • ΔAX - horisontaaltelje muutuja, A tüüpi määramatus
  • ΔX - liitmääramatus
  • (0,0) - koordinaatide alguspunkt

Eeldame, et A ja B tüüpi määramatused on sõltumatud. See tähendab, et ΔBX liigutamine ei päädi teljestikus ΔAX liikumisega. Oleks ju kummaline, kui mõõtmiste hulk kuidagi multimeetri täpsust mõjutaks. Lisaks peame eeldama, et ΔBX ning ΔAX võivad omada nii positiivset kui negatiivset väärtust. Liitmääramatuse ΔX leiame summa ΔBX2 + ΔAX2 ruutjuurest. Võime öelda, et ΔX on raadius, mis joonistab tasandile ringi. Kui meie mõõtetulemus asub koordinaatide alguspunktis, siis tegelik mõõtesuurus asub meie valitud usaldusnivooga määratud ringi pindala sees.