Head ja halvad juhid: halvad juhid
Halvad juhid

Mille poolest erineb halb elektrijuht heast?

Puu ja ka paljud teised materjalid on halvad elektrijuhid. Sellepärast ei kasutata neid ka näiteks elektrienergia ülekandmiseks. Selles eksperimendis kanduvad laengud läbi puuvarda ühelt kehalt teisele. Erinevus heast elektrijuhist (näiteks metallist) seisneb selles, et laeng liigub läbi halva juhi aeglasemalt.