Theodore Maiman (1927 - 2005)

USA füüsik T.H.Maiman on sündinud Los Angeleses. Füüsikuhariduse omandas ta Colorado ja Stanfordi ülikoolides, teenides ühtaegu elatist kodumasinate ja raadiote parandamisega. Stanfordi ülikoolist sai ta 1951 magistrikraadi elektrotehnikas ja 1955 PhD kraadi füüsikas ning asus tööle firma Hughes Aircraft laboris Malibus. Siin huvitus ta Ch. Townes'i ja selle kaastööliste poolt ehitatud maserist, mikrolainete kvantvõimendist. Tal õnnestus suuresti täiustada rubiinikristallil töötavat tahkismaserist. Saadud kogemused ja rubiini omaduste hea tundmine aitasid teda suuresti maailma esmiklaseri loomisel. Hughes'i laboris töötades sai ta 16. mail 1960 esimesena maailmas laserivälkeid. Ta juhendus Arthur Schawlow' ja Charles Townesi teoreetilisest tööst, kuid ignoreeris Schawlow' pessimismi rubiini kui laserikiirguri suhtes: esiklaseri tegi Maiman just tehisrubiinil. Kui Townes ja hiljem ka Schawlow said Nobeli preemia, sõnas Maiman kibestunult: "Kuid ükski noist teoreetikuist ei suutnud toimivat laserit valmistada." Paari aasta pärast, 1962 asutas ta oma laserifirma Korad Corporation, mille aga müüs hiljem Union Carbide Corporationile. 1976. aastal asus ta tööle kompaniis TRW, kus tema ülesandeks sai tehnoloogia edendamise juhtimine ja innovatsioonitöö uute kõrgtehnoloogia ettevõtmiste juurutamisel. Ühtaegu oli ta firma Control Laser Corporation direktoriks. Tema hilisemast elust pole kahjuks õnnestunud teavet hankida.