Vaatlusandmed internetist

Internetist kättesaadavate vaatlusandmete hulk on viimastel aastatel seoses kaugseire arenguga plahvatuslikult kasvanud.

Soovitame siinkohal vaadata: