Selle katse alguses ühendatakse õhu ja broomi aurudega (pruun gaas) täidetud klaasanumad. Katses on näha, kuidas broomi aurud difundeeruvad õhku.