Valguskiirte käik läbi tsüanobakteri 

Füüsikute tehtud optiline mudel tsüanobakterist. Valguskiired langevad bakterile vasakult, bakteri tagumisele seinale tekib fookuspunkt.