Rõhk

Simulatsioonis saab uurida rõhu sõltuvust vedeliku kihi paksusest ja tihedusest erineva kujuga anumates. Varieerida saab gravitatsioonikonstanti.

View