Liblika tiivad kui suur sigma või summeerimise märk<br>